Huomio Kiireellisten vikailmoitusten 24/7-päivystys 0200 155 00

Turval­li­suus­kou­lu­tus on aina ajankohtainen

Jos kiinteistössä syttyy tulipalo, ensimmäiset minuutit ovat ratkaisevia. Tehokas alkusammutus voi parhaimmillaan ehkäistä koko palon, ja vähimmilläänkin se hidastaa palon leviämistä ja antaa elintärkeää lisäaikaa palo- ja pelastusyksikölle ehtiä paikalle.

Kuusamon virastotalolla järjestettiin toukokuun puolivälissä turvallisuuskoulutus, johon kuului muun muassa alkusammutusharjoittelua, pelastussuunnitelman läpikäyntiä sekä tutustuttiin kiinteistöön turvallisuusnäkökulmien kannalta.

”Kun harjoituksessa saa kokeilla, miltä tuntuu olla tekemisissä tulen kanssa, nousee valmius toimia tositilanteessa aivan uudelle tasolle”, sanoo turvallisuuskoulutuksen järjestäneen MST Consulting Oy:n toimitusjohtaja Teemu Myllyoja. ”Kuusamon koulutuksessa oli paikalla väkeä todella hyvin, ja motivaatio osallistua harjoituksiin oli korkea. Turvallisuuden merkitys ymmärrettiin selkeästi.”

MSTC Oy tuottaa Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitukselle Kiinteistön Turvatakuu -palvelua, jonka piirissä ovat kaikki yhtiön kiinteistöt. Turvatakuupalvelu auttaa kiinteistön omistajaa ennakoimaan muuttuviin kiinteistön turvallisuustarpeisiin. Yhtenä osana palveluun kuuluvat kiinteistön käyttäjien säännölliset turvallisuuskoulutukset, kuten nyt toteutettu koulutus Kuusamossa.

”Turvallisuuskoulutuksen yhteydessä tehdään kierros kiinteistössä ja kirjataan ylös käyttäjien toiveet kiinteistön turvallisuuden parantamiseksi, kuten tehtiin Kuusamossakin”, Myllyoja kertoo. ”Juuri käyttäjiltä tulevat kommentit ja ehdotukset ovat erittäin arvokkaita, sillä ne auttavat sekä kiinteistön omistajaa että käyttäjiä sitoutumaan turvallisuuteen vaikuttaviin seikkoihin. Turvallisuus on aina yhteinen asia.”