Huomio Kiireellisten vikailmoitusten 24/7-päivystys 0200 155 00

Pohjois-Suomen Kiinteis­tö­si­joi­tuk­sen varau­tu­mi­nen poikkeustilanteisiin

Poikkeustilanteesta puhutaan silloin, kun yhteiskunnan kyky toimia normaalilla tasolla on vaarantunut merkittävästi. Tämän tason muuttuminen huomioidaan PSKS:n toiminnassa aktiivisella yhteistyöllä sidosryhmien kanssa sekä seuraamalla viranomaisohjeistuksia viiveettömästi. Muuttuneesta tilanteesta huolimatta PSKS:n päätarkoitus on taata vuokralaisilleen tilanteeseen nähden riittäviä tilaratkaisuja.

Päätöksen normaaleista poikkeaviin toimintamalleihin siirtymisestä tekee PSKS Oy:n toimitusjohtaja ja/tai hallitus.

Poikkeustilanteisiin liittyvä varautuminen on olennainen osa PSKS:n kiinteistökokonaisuuksien hallintaa. Kiinteistöjen toiminnan varmistaminen on aina lähtökohtana kaikelle poikkeustilanteiden hallinnalle. Siksi PSKS:lla on olemassa varautumissuunnitelma, jossa kuvatut toimenpiteet on nyt otettu käyttöön.

Liiketoiminnan varautumissuunnitelma

PSKS:n varautumissuunnitelmassa on kuvattu poikkeustilanteen kannalta oleelliset osa-alueet ja luotu toimintaketjuja poikkeustilanteiden hallintaan. PSKS:n poikkeustilanteiden hallintaryhmä kokoontuu näissä tilanteissa säännöllisesti ja tekee yhteystyötä viranomaisten ja muiden kiinteistöihin liittyvien sidosryhmien kanssa. Näiden tietojen pohjalta muodostamme tilannekuvaa ja tiedotamme kiinteistöissämme olevia vuokralaisia kiinteistön toiminnan muutoksista.